Archangelica startar kräftodling

När kräftpesten kom till Sverige 1907 fanns det 30000 bestånd av flodkräfta. Idag finns det bara 1000 bestånd kvar – plus ett på min gård i Sörmland.

Fjärde sommaren bli flodkräftan könsmogen. När vattentemperaturen sjunker under 12 grader parar sig kräftorna och sen bär honan äggen tills det är dags att låta ynglen klara sig på egen hand.

Fjärde sommaren bli flodkräftan könsmogen. När vattentemperaturen sjunker under 12 grader parar sig kräftorna och sen bär honan äggen tills det är dags att låta ynglen klara sig på egen hand.

Flodkräftan är rödlistad och akut hotad, men varje bestånd ökar artens chans till överlevnad. Det största hotet mot flodkräftan är den illegala utplanteringen av signalkräfta eftersom dessa sprider kräftpesten. Signalkräftan är inte immun mot kräftpest men är tåligare än flodkräftan, och om man planterar ut signalkräfta i ett vatten så kan man räkna med att alla flodkräftor är döda inom ett par veckor.

Att plantera ut flodkräftor är ett långsiktigt projekt och först om fyra år kommer vi att kunna skörda för första gången. Om allt går som det ska. Men då hoppas vi kunna erbjuda våra kunder rödlistad festmat – för artens överlevnad.